Skip to main content Skip to footer

Elektronisk musikkproduksjon

Elektronisk musikkproduksjon er en forholdsvis ny disiplin i kulturskolen der eleven får innblikk i og lærer hvordan man lager musikk ved hjelp av datamaskin. Tilbudet er for elever på 6. trinn og oppover, og undervisninga vil fortrinnsvis bli gitt i gruppe med undervisningstid på 60 min/uke.

I disiplinen «EMP» tar vi for oss hvordan man bruker ulike typer programvare eller såkalt «DAW» («Digital Audio Workstation») for å komponere musikk. I tillegg til datamaskin benyttes keyboard som kobles mot datamaskin (midi-keyboard), lydkort, mikrofon og andre typer tilkoblingsenheter; for eksempel Launchpad og trommesampler.

Innføringa til EMP er med det nettbaserte programmet «Soundtrap» som fungerer på flere typer enheter; pc, mac, chromebook og nettbrett. Programmet har en godt fungerende gratisversjon som eleven kan begynne med. I Soundtrap kan man lage musikk ved å sette sammen ferdige lydklipp kombinert med egne innspillinger. Egen innspilling gjøres ved hjelp av et midi-keyboard, mikrofon eller instrument (som f.eks. el-gitar) tilkoblet lydkort. Sjangermessig vil det være hovedvekt på pop-musikk, da programvare og utstyr som benyttes ligger nær denne sjangeren.

Når eleven er klar for å gå videre etter å ha brukt Soundtrap, vil man først bli introdusert for «Abelton live» der man også vil lære seg å bruke Launchpad og trommesampler.

Vi tar sikte på at musikk som er laget av elever på EMP om ønskelig kan framføres på noen av kulturskolens arrangementer i løpet av skoleåret.

For å starte på EMP trenger man tilgang på fortrinnsvis en datamaskin. Det er fordelaktig om eleven har eller har hatt opplæring på et instrument, men det er ingen forutsetning.
Undervisningstider skoleåret 2022/23:
Onsdager - kl. 17:00-18:00 Grøtte skole, musikkrom
Torsdager - kl. 15:25-16:25 Orkanger ungdomsskole