Skip to main content Skip to footer

Elektronisk musikkproduksjon

Elektronisk musikkproduksjon er en forholdsvis ny disiplin i kulturskolen der eleven får innblikk i og lærer hvordan man lager musikk ved hjelp av datamaskin. Tilbudet er for elever på 6. trinn og oppover, og undervisninga vil fortrinnsvis bli gitt i gruppe med undervisningstid på 60 min/uke.

I disiplinen «EMP» tar vi for oss hvordan man bruker ulike typer programvare eller såkalt «DAW» («Digital Audio Workstation») for å komponere musikk. I tillegg til datamaskin benyttes keyboard som kobles mot datamaskin (midi-keyboard), lydkort, mikrofon og andre typer tilkoblingsenheter; for eksempel launchpad og trommesampler.

Innføringa til EMP er med det nettbaserte programmet «Soundtrap» som fungerer på flere typer enheter; pc, mac, chromebook og nettbrett. Programmet har en godt fungerende gratisversjon som eleven kan begynne med. I Soundtrap kan man lage musikk ved å sette sammen ferdige lydklipp kombinert med egne innspillinger. Egen innspilling gjøres ved hjelp av et midi-keyboard, mikrofon eller instrument (som f.eks. el-gitar) tilkoblet lydkort. Sjangermessig vil det være hovedvekt på pop-musikk, da programvare og utstyr som benyttes ligger nær denne sjangeren.

Når eleven er klar for å gå videre etter å ha brukt Soundtrap, vil man først bli introdusert for «Abelton live» der man også vil lære seg å bruke launchpad og trommesampler.

Vi tar sikte på at musikk som er laget av elever på EMP om ønskelig kan framføres på noen av kulturskolens arrangementer i løpet av skoleåret.

For å starte på EMP trenger man tilgang på fortrinnsvis en datamaskin. Det er fordelaktig om eleven har eller har hatt opplæring på et instrument, men det er ingen forutsetning.Undervisningstider skoleåret 2023/24:
Onsdager - kl. 17:00-18:00 Grøtte skole, musikkrom
Torsdager - kl. 15:00-16:00 Orkanger ungdomsskole, B13