Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å gå på fordypning

Til høsten fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for de eldste og mest dedikerte kulturskoleelevene. Tilbudet er for elever på både dans, teater, visuell kunst og musikk.   

Fordypningstilbudet er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn og oppover. Det er mulig å søke også for yngre elever.

Klikk på lenken "Infoskriv Fordypning 2024/25" for å lese om tilbudet.

Lenke til søknadsskjema for nedlasting