Skip to the content

FJERNUNDERVISNING I KULTURSKOLEN

På samme måte som grunnskolen vil kulturskolen gjennomføre "fjernundervisning" i perioden skolen er stengt for ordinær undervisning. Målet er at alle kulturskoleelever skal tilbys et undervisningstilbud ved hjelp av digitale verktøy, og dette vil være i gang seinest i uke 13. Alle lærere er bedt om å ta kontakt med sine elever angående dette. 
Informasjon om kulturskoleaktiviteten framover formidles via e-post, hjemmesida og kulturskolens facebookside  https://www.facebook.com/orklandkulturskole 

Oppdatert 17. mars kl. 13:00

NYE SØKNADER

Vi tar i utgangspunktet ikke inn nye elever så lenge kulturskolen er fysisk stengt og lærerne driver fjernundervisning. Dersom det er søkere som grunnet nåværende situasjon har et behov for rask oppstart, så ber vi dere ringe kulturskolen på 72 48 33 28 for å finne den beste løsningen.

Oppdatert 27. mars

Foto: Avisa Sør-Trøndelag

Visste du at du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter som kulturskole?

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte til dette.

Kommende arrangement

Skolekonsert Lysheim skole - AVLYST

31-03-2020 Fra 12.00 til 13.00

Ofte stilte spørsmål

Finn fram til disiplinen du er interessert i under "Våre tilbud" og og klikk på "Les mer." Under beskrivelsen av disiplinen ligger det en knapp; "Påmelding" som tar deg videre til en sikker tilkobling til Speedadmin. Du kan da logge inn og komme til elektronisk søknadsskjema.

Personopplysningene som kreves når du sender inn søknad, foregår i "Speedadmin" som ligger på et sikkert og kryptert nettsted som har såkalt SSL-sertifikat. Det ser du i adressefeltet ved at det er en hengelås eller det står "Sikker" foran nettadressa. Når du trykker på knappen "Påmelding," blir du sendt videre til dette nettstedet.

Lokalitetene for undervisning i de forskjellige kulturskoledisiplinene står oftest sammen med beskrivelsa av disiplinene. Klikker du på "Våre tilbud" og "Her er vi," er det listet opp hva det undervises i på hver enkelt skole i Orkland. Du kan også klikke på «Våre tilbud - Søk i alle tilbud» og hake av for skolen du ønsker undervisning på for å se hvilke disipliner det undervises i. 

Hvis det er ledige undervisningplasser, informerer vi om det under menyen "Info - Ledige plasser."

En liste over prisene i kulturskolen, finner du under menyen "Info - Priser."

For å kunne øve på egen hånd, bør du ha tilgang til eget instrument. Kulturskolen har noen få utleieinstrumenter - se "Info - Utleie." Spiller du korpsinstrument og deltar i aspirant- eller skolekorpset, får du leie instrument fra korpset.

For å si opp plass i kulturskolen, logger du deg inn i Speedadmin (klikk på menyen "Logg inn" øverst til høyre) og benytter utmeldingsskjemaet du finner på din side i Speedadmin. Du kan også sende e-post til kulturskolen. Fristene for oppsigelse er 1. desember før vårsemesteret og 1. juni før høstsemesteret. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.