Skip to the content

Søknad og utmelding

Orkland kulturskole er et opplæringstilbud som er rettet mot barn og ungdom opp til og med videregående skolealder. I de tilfeller hvor det er ledig kapasitet, kan voksne bli tatt opp som elever for ett semester av gangenDet kan søkes på undervisningstilbud gjennom hele året, men hovedopptakene av elever foregår på juni og desember måned - søknadsfristene for opptakene er henholdsvis 1. juni og 1. desember. Man kan også søke plass etter disse fristene og vil få tilbud om plass hvis det fortsatt er ledig undervisningskapasitet.

Søknad sendes inn elektronisk via kulturskolens fagsystem "Speedadmin," og du kan klikke deg inn på hvert enkelt fagtilbud (under menyen "Våre tilbud") der du blir sendt videre til søknadsskjemaet for faget. Hvis du skulle få problemer med å sende inn søknaden eller har spørsmål rundt dette, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan få løst det. Kontaktinformasjon står nederst på siden eller i menyen "Kontakt oss."

Vi har hovedopptak av nye elever etter søknadsfristen som er 1. juni hvert år. I tillegg har vi opptak av nye elever etter 1. desember for elever som starter fra 1. januar. Det er likevel mulig å søke om plass hele skoleåret. Søknadene blir fortløpende registrert og søkeren settes på venteliste. Vi tar opp elever fra denne ventelisten hvis vi har ledige plasser.

Hvis eleven ikke ønsker å fortsette, må plassen sies opp. Fristene er 1. desember før vårsemesteret og 1. juni før høstsemesteret. Overholdes ikke fristene, vil semesteravgift for kommende eller inneværende semester kunne bli belastet. Utmelding skjer via elevens nettside på "Speedadmin" - klikk på menyen "Logg inn" for å gå til Speedadmin. Du kan også sende e-post til kulturskolen. Henvendelser angående utmelding skal rettes til kulturskoleadministrasjonen, og lærer har ikke ansvar for å ta i mot eller viderebringe utmeldinger. Permisjon kan gis ved langvarig sykdom, flytting eller andre vesentlige forhold.