Skip to the content

Re-registrering

Alle kulturskoleelever vil på våren få beskjed fra kulturskolen om å "re-registrere seg." Da må eleven og foresatte ta stilling til om eleven skal fortsette eller avslutte sin kulturskoleplass til neste skoleår (såframt det ikke er sendt en oppsigelse i forkant). Det vil også være mulighet for å søke om bytte av disiplin eller søke på andre disipliner når man gjennomfører re-registreringa. Hvis eleven ikke ønsker å fortsette, kan plassen også sies opp utenom re-registreringsperioden; se "Info - Søknad og utmelding - Utmelding."

Re-registreringa foretas i kulturskolens fagsystem "Speedadmin," og du tas dit ved å klikke på "SpeedAdmin" øverst til høyre. 

Hvordan gjøres re-registreringa?