Skip to the content

Re-registrering

Alle kulturskoleelever vil på våren få beskjed fra kulturskolen om å "re-registrere seg." Da må eleven og foresatte ta stilling til om eleven skal fortsette eller avslutte sin kulturskoleplass til neste skoleår (såframt det ikke er sendt en oppsigelse i forkant). Elever som står på venteliste må også re-registrere om de vil fortsette eller avslutte å stå på ventelista (gjelder ikke søknader som har kommet etter 1. april). Det vil også være mulighet for å søke på andre disipliner når man gjennomfører re-registreringa. 

- Re-registreringa foretas i kulturskolens fagsystem "Speedadmin;" KLIKK HER eller på "SpeedAdmin" øverst til høyre for å foreta re-registrering.

Hvordan gjøres re-registreringa?

Ta kontakt med oss på post@orkland-kulturskole.no eller tlf. 904 08 124 hvis du har spørsmål ifm. re-registreringa.