Skip to main content Skip to footer

Re-registrering

Alle kulturskoleelever vil på våren få beskjed fra kulturskolen om å "re-registrere seg." Da må eleven og foresatte ta stilling til om eleven skal fortsette eller avslutte sin kulturskoleplass til neste skoleår (såframt det ikke er sendt en oppsigelse i forkant). Elever som står på venteliste må også re-registrere om de vil fortsette eller avslutte å stå på ventelista (gjelder ikke søknader som har kommet etter 1. april). Det vil også være mulighet for å søke på andre disipliner når man gjennomfører re-registreringa. 

Re-registreringa foretas i kulturskolens fagsystem "Speedadmin;" klikk på "SpeedAdmin" øverst til høyre for å logge inn og foreta re-registrering.

Det anbefales sterkt å bruke nettbrett eller datamaskin og IKKE SMARTTELEFON når man foretar re-registreringa, da det er enkelte menyer og valg som ikke kommer fram så godt i mobilversjonen av Speedadmin.

Ta kontakt med oss på post@orkland-kulturskole.no eller tlf. 904 08 124 hvis du har spørsmål eller trenger hjelp ifm. re-registreringa.