Skip to the content

Framgangsmåte "Re-registrering"

Re-registreringa i "Speedadmin" er en forholdsvis grei oppgave, men skulle du ha behov for en detaljert framgangsmåte følger du "oppskrifta" under der du har en flik som tar for seg hvert trinn i re-registreringsprosessen. Etter å ha logget inn på "Speedadmin" (og evt. valgt elev), klikker du på "Re-registrering" i menyen øverst i Speedadmin.
------------------------------------------------
NB: Vi har fått tilbakemelding om at flere får problemer med re-registreringa pga. at man har flere åpne faner som er logget på Speedadmin. Derfor; sørg for å ha kun én fane med pålogget Speedadmin. 

Les introduksjonen og klikk "Start."

Bekreft hvilke fag eleven skal fortsette på eller avslutte (det kan være både aktive fag og venteliste). Ved å klikke på "Endre valg," kan man velge om man ønsker annet undervisningssted. På samme side kan du også søke på nye disipliner i kulturskolen; "Legge til nytt fag." Når du er ferdig, trykker du "Godkjenn re-registrering."

Deretter får du et kommentarfelt til hver disiplin hvor det kan skrives ønsker - f.eks. ønsket undervisningsdag. "Neste."

Her må betingelsene for GDPR først aksepteres og deretter kulturskolens retningslinjer. Les gjennom retningslinjene og huk av ved å klikke på "Jeg aksepterer betingelsene." "Neste."

Kontrollér, evt. korrigér og klikk på hake til høyre for hvert tekstfelt (slik at den blir grønn) for å godkjenne navn, adresse osv. "Neste."

Gjør som i punkt 5. Hvis du har flere barn i kulturskolen må de stå med samme betaler, ellers kommer ikke søskenrabatter med. "Neste."

Du får så opp en side for "Foresatt 2." Klikk "Hopp over" eller gjør som i punkt 5. "Neste."

Svar på de seks spørsmålene ved å velge svaralternativ man får ved å klikke på hvert tekstfelt. "Neste."

Se over og klikk "Bekreft re-registrering." Må du gjøre endringer, kan du gjøre dette ved å klikke "Tilbake" nederst til venstre og korrigere på siden det gjelder. 

Etter fullført re-registrering vil du motta en bekreftelse på e-post.