Skip to the content

Priser

Prisene er vedtatt i kommunestyret 16. desember 2020

Priser for deltakelse i kulturskolen pr. semester

Fullpris (2. trinn og eldre)

Individuell sangundervisning, instrumentalundervisning, visuell kunst, teater, dans.

1483

Minstepris (til og med 1. trinn)

Musikksprell, musikkmix, allmusikk, instrumentalundervisning, visuell kunst, teater, dans.

742

Musikk fra livets begynnelse

10-12 ukers kurs, pris pr. familie.

800

Musikksprell

For aldersgruppa 2-4 år.

742

Musikkmix

Musikkmix for elever på 1. og 2. trinn (tidligere "Allmusikk" i Meldal).

742

Musikkverksted / band

Musikkverksted/band uten individuell undervisning.

742

Musikk- og lydproduksjon

Lydstudio, Sceneproduksjon, Elektronisk musikkproduksjon.

742

Trommegruppe

Trommegruppe for elever på 3. til 5. trinn.

742

Vokalgruppe

Vokalgruppe uten individuell undervisning.

742

Instrumentleie

 El-bass, el-gitar, tverrfløyte, saxofon, klarinett, althorn, fiolin.

300

Instrumentleie bandpakke

El-gitar eller el-bass med forsterker og diverse tilbehør.

400

Materiell visuell kunst

250