Skip to main content Skip to footer

Musikkmix


Musikkmix er et introduksjonstilbud for alle musikkdisipliner for 1.- og 2. klassinger. Undervisningen gis i grupper på inntil 10 elever med standard undervisningstid 45 minutter pr gruppe. Ved store gruppestørrelser vil det være flere lærere til stede i gruppen.
Musikkmix krever ikke at eleven har egne instrumenter og krever heller ikke hjemmearbeid. Vi musiserer og mixer gjennom samspill, sang, rytme, lytting og bevegelse.
Innholdet og opplegget i Musikkmix vil være litt ulikt på de ulike undervisningsstedene.


Undervisningstider skoleåret 2023/24:

Evjen skole: 
Torsdager - kl. 14:45-15:30, 1.trinnsrom (1. trinn)

Gjølme skole: 
Torsdager - kl. 1330-1415, 1.trinnsrom (1. trinn)

Grøtte skole:
Tirsdager - kl. 12:30-13:15, musikkrom (2. trinn)
Tirsdager - kl. 13:15-14:00, musikkrom (1. trinn)

Meldal barne- og ungdomsskole (1. og 2. trinn)
Mandager - kl. 13:00-13:45, kunst og håndverksrom

Løkken Verk montessoriskole (1. og 2. trinn)
Mandager - kl. 14:10-14:55
Lærere:  Vidar Birk og Piotr Wrobel

Orkanger barneskole:
Torsdager -  kl. 13:30-14:15, musikkrom (1. trinn)
Torsdager - kl. 14:15-15:00, musikkrom (2. trinn)

Årlivoll skole: 
Mandager - kl. 15:35-16:20, musikkrom (1. trinn)
Lærer: Vidar Birk

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld