Skip to main content Skip to footer

Kulturmix


Kulturmix (tidligere "Musikkmix") er et introduksjonstilbud for alle musikkdisipliner for 1.- og 2. klassinger. Undervisningen gis i grupper på inntil 10 elever med standard undervisningstid 30 (tidligere 45) minutter pr gruppe i SFO-tida. Ved store gruppestørrelser vil det være flere lærere til stede i gruppen.
Kulturmix krever ikke at eleven har egne instrumenter og krever heller ikke hjemmearbeid. Vi musiserer og mixer gjennom samspill, sang, rytme, lytting, farger og bevegelse.
Innholdet og opplegget i Kulturmix vil være litt ulikt på de ulike undervisningsstedene.


Undervisningstider skoleåret 2024/25:

Evjen skole: 
Torsdager - eksakt tidsrom ikke satt ennå, 1.trinnsrom (1. og 2. trinn)

Gjølme skole: 
Torsdager - eksakt tidsrom ikke satt ennå

Grøtte skole:
Tirsdager - i tidsrommet 13:30-14:00, musikkrom (2. trinn)
Tirsdager - i tidsrommet 13:30-14:00, (1. trinn)

Meldal barne- og ungdomsskole
Mandager - eksakt tidsrom ikke satt ennå, kunst og håndverksrom

Løkken Verk montessoriskole (1. og 2. trinn)
Mandager - eksakt tidsrom ikke satt ennå
Lærere:  Vidar Birk og Piotr Wrobel

Orkanger barneskole:
Torsdager -  i tidsrommet 13:30-14:30, musikkrom (1. trinn)
Torsdager - i tidsrommet 13:30-14:30, musikkrom (2. trinn)

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld