Skip to main content Skip to footer

Lydstudio

Lydstudio tilbys til elever fra 6. trinn. Undervisningen foregår i grupper på opptil 4 elever, og undervisningstimene varer vanligvis i 60 minutter ukentlig. Ved opptak av større ensembler kan undervisningen vare i flere timer. 
 
I timene jobbes det med programmet Logic Pro på Mac, hvor man lærer redigering av lyd, å koble opp mikrofoner, gjøre opptak av enkeltinstrumenter samt grupper og programmering av musikk.  
 
Det kreves ikke noe utstyr for å delta på lydstudio, men det er en fordel å ha tilgang til et lydredigeringsprogram hjemme.  
 
Her er en liten inspirasjonsvideo til hvordan hverdagen som studiotekniker kan være... 


Undervisningstider skoleåret 2023/24:
Torsdager - kl. 14:30-16:30 Grøtte skole