Skip to the content

Musikk

Trommegruppe

Går du i 3. til 5. klasse og har lyst til å spille tromme? Orkland kulturskole starter et nytt trommetilbud i Lensvik fra og med januar 2022. Her kan barn i 3. til 5. klasse lære og spille tromme sammen med andre barn i ei trommegruppe. Dette er et nybegynnertilbud, så du trenger ikke å ha noe erfaring med trommespill fra før. 

I trommegruppa vil vi ha fokus på samspill samt å lære grunnleggende ferdigheter på tromme. Elevene vil lære spilleteknikk, ulike rytmer, og de vil lære å spille både med og uten noter. Elevene som er med i trommegruppa vil få muligheten til å delta på konserter i løpet av våren.
Undervisninga vil i hovedsak forgå på øvetromme (som gir litt lyd), men andre trommer og rytmeinstrumenter vil også tas i bruk etter hvert. Elevene får låne øvetromme og stativ, og trommestikker får elevene av kulturskolen. Det betyr at dere ikke trenger å kjøpe noe utstyr for å delta i trommegruppa.

Undervisninga forgår på Lensvik samfunnshus på mandager, og hver undervisningstime varer i 45 minutter. Det er begrenset plass på tilbudet - maksimum seks elever i gruppa. Etter ett semester i trommegruppe vil elevene få muligheten til å søke på undervisningstilbudet «Slagverk» som også finnes i Lensvik.

Lærer: Tom Brendmo.

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld