Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i TEATER

Til høsten fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for de eldste og mest dedikerte kulturskoleelevene. Denne gangen er tilbudet for elever på både dans, teater, visuell kunst og musikk.   

Fordypningstilbudet er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn, men yngre elever må veldig gjerne søke, da motivasjon veier sterkt i fordypningstilbudet.  

Som elev på fordypning i teater får du: 

  • Utvidet undervisningstilbud i din kommune 
  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00 
  • På samlingene får du møte engasjerte teaterpedagoger og muligheten til å gå mer grundig inn i ulike skuespillteknikker. Du vil være deltakende og aktiv i teaterprosessen fram mot en kort forestilling.  
  • På fordypning i teater utvikler man seg selv som skuespiller, i tillegg til at man blir en del av et felleskap som deler den samme interessen for drama og teater.  

Samlingene blir lagt til Orkdal videregående skole. Fordypningstilbudet er gratis.  

Alle som går på 8. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og til å arbeide på egenhånd.  

Lørdagssamlingene er obligatoriske.  

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. Bruk søknadskjema som ligger her på hjemmesiden. Søknaden sendes til rektor i din kulturskole. Søknadsfristen er 1. mai. 

Alle som søker inviteres til en teatersamling hvor vi skal treffes, gjøre enkle øvelser sammen, slik at vi blir kjent med hverandre. I forkant vil du få en oppgave som du skal forberede til samlingen.  

Vi håper at du synes dette høres interessant ut, og sender inn en søknad. Kanskje er du en av dem som får mulighet til å være med, utvikle deg, gå i dybden på teaterfaget og få treffe andre med samme interesse.  

Ta kontakt med lærer eller rektor i din kulturskole om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet. 

Hilsen kulturskolene i  

Hitra, Frøya, Heim og Orkland kommune. 

 

Søknadsskjema for nedlasting

Vi bruker informasjonskapsler - hva er det?

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte "cookie paragrafen" (ekomloven §2-7b).

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.