Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i VISUELL KUNST

Dette skoleåret fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for elever som går på musikkfag. I tillegg startet vi også opp fordypningstilbud på visuell kunst.

Tilbudene er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn og oppover. Det er mulig å søke også for yngre elever.

Som elev på fordypning får du:

  • Utvidet ukentlig undervisningstid i din kommune.

  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00.

  • På samlingene får du undervisning i bla. kunsthistorie, analyse og formidling. Du får prøvd ulike tegneteknikker, og du kan fordype deg i en egen selvvalgt teknikk.

  • Og ikke minst får du truffet andre som interesserer seg for det samme som deg.

Samlingene blir lagt til Orkanger ungdomsskole. Fordypningstilbudet er gratis.

Alle som går på 8. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og til å arbeide på egenhånd.
Lørdagssamlingene er obligatoriske.

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. Bruk søknadsskjema her på hjemmesiden. I tillegg må alle søkere på visuell kunst legge ved bilde av:

    • To selvvalgte kunstverk som er laget i perioden du har vært elev i kulturskolen.

    • Ett kunstverk som viser det du liker best å holde på med, og som du vil fordype deg i.

    • I tillegg får du en oppgave: Tegn/mal et landskapsmotiv, et øye eller et dyr.

Ta bilde av disse fire kunstverkene. Ikke send originalkunst. Snakk gjerne med læreren din, slik at du kan få hjelp til dette. Bildene sendes sammen med søknaden til post@orkland-kulturskole.no. Søknadsfristen er 1. mai.

Vi håper at alle som synes dette høres interessant ut sender inn en søknad. Dette er en super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på kunstfaget og få truffet andre med samme interesse. Ta kontakt med lærer eller rektor i kulturskolen om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet.

 

Søknadsskjema for nedlasting