Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens verdiplattform

"UTVIKLING – SAMSPILL – SKAPERGLEDE"

 

UTVIKLING

- handler om elevens læring, om en lærer som er i utvikling, og en utvikling i kulturskolen som institusjon. Det er mye motivasjon i å se sin egen utvikling. Bevisstgjøring og refleksjon omkring viktigheten av øving og trening gir grunnlaget for dette. Lærere og kulturskole i utvikling er viktig for å motivere elevens utviklingspotensial.

Kulturskolen som institusjon er også i utvikling. Når elevers interesser endres, krever det et personale som er i utvikling. Læreren må følge med eleven interesser og hva som er sentralt i elevens verden.
Vi som kulturskole har et ansvar for å ta vare på tradisjon og samtidig være åpne for det nye.

Kulturskolen legger til grunn et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Alle elever kan ha utbytte av læringsprosessen og vil være i utvikling, selv om utviklingen vil ha svært ulikt tempo avhengig av elevens interesse og innsats.

SAMSPILL 

- handler om det direkte møtet mellom elev og lærer, og elevene imellom. «Samspill» handler om at vi i kulturskolen ser en verdi i at elever møter og samhandler med andre elever. Samspill handler om en opplevd nærhet mellom lærer og elev, elever imellom, og innad i lærerkollegiet.

Praktisk samspill er trening på å forholde seg til hverandre, lytte til hverandre og gi rom for andre. Samspill fører til kunstnerisk og sosial utvikling.

Samspill er underveis, det er ikke et mål som vi kan si at vi på et tidspunkt har oppnådd. Det er en viktig arbeidsmetode i Orkland kulturskole.

SKAPERGLEDE

- er sentralt for kunstfagene og en av fagenes fremste egenarter. Elevens spontane opplevelse, uavhengig av nivå og teknisk prestasjon, er et godt utgangspunkt for skaperglede. Skapergleden kommer som et resultat av utvikling og samspill.

Positive tilbakemeldinger gir næring til skapergleden. Skaperglede vil forsterkes gjennom et samspill med andre, og noen å dele opplevelsen med.

Vi bruker informasjonskapsler - hva er det?

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte "cookie paragrafen" (ekomloven §2-7b).

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.