Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens verdiplattform

"UTVIKLING – SAMSPILL – SKAPERGLEDE"

 

UTVIKLING

- handler om elevens læring, om en lærer som er i utvikling, og en utvikling i kulturskolen som institusjon. Det er mye motivasjon i å se sin egen utvikling. Bevisstgjøring og refleksjon omkring viktigheten av øving og trening gir grunnlaget for dette. Lærere og kulturskole i utvikling er viktig for å motivere elevens utviklingspotensial.

Kulturskolen som institusjon er også i utvikling. Når elevers interesser endres, krever det et personale som er i utvikling. Læreren må følge med eleven interesser og hva som er sentralt i elevens verden.
Vi som kulturskole har et ansvar for å ta vare på tradisjon og samtidig være åpne for det nye.

Kulturskolen legger til grunn et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Alle elever kan ha utbytte av læringsprosessen og vil være i utvikling, selv om utviklingen vil ha svært ulikt tempo avhengig av elevens interesse og innsats.

SAMSPILL 

- handler om det direkte møtet mellom elev og lærer, og elevene imellom. «Samspill» handler om at vi i kulturskolen ser en verdi i at elever møter og samhandler med andre elever. Samspill handler om en opplevd nærhet mellom lærer og elev, elever imellom, og innad i lærerkollegiet.

Praktisk samspill er trening på å forholde seg til hverandre, lytte til hverandre og gi rom for andre. Samspill fører til kunstnerisk og sosial utvikling.

Samspill er underveis, det er ikke et mål som vi kan si at vi på et tidspunkt har oppnådd. Det er en viktig arbeidsmetode i Orkland kulturskole.

SKAPERGLEDE

- er sentralt for kunstfagene og en av fagenes fremste egenarter. Elevens spontane opplevelse, uavhengig av nivå og teknisk prestasjon, er et godt utgangspunkt for skaperglede. Skapergleden kommer som et resultat av utvikling og samspill.

Positive tilbakemeldinger gir næring til skapergleden. Skaperglede vil forsterkes gjennom et samspill med andre, og noen å dele opplevelsen med.