Skip to main content Skip to footer

Ledige plasser

Kulturskolens undervisningstilbud er tilgjengelig for alle barn og unge i hele kommunen. Nettsiden er for tiden under omarbeiding med tanke på krav til universell utforming, og vi jobber med å få på plass en oversikt for ledige undervisningsplasser på hvert enkelt undervisningssted i kommunen. 

Inntil vi forhåpentligvis får dette på plass, ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf. 904 08 124 eller send en e-post til post@orkland-kulturskole.no hvis du har spørsmål angående kulturskolens undervisningstilbud i ditt nærområde.