Skip to main content Skip to footer

Kulturskoleåret

Kulturskolen følger i all hovedsak grunnskolens skolerute, men avvik kan forekomme ved grunnskolens planleggingsdager samt i prosjektperioder. Eventuelle avvik vil framgå på skolens aktivitertskalender (se "Kalender" - "Aktivitetskalender"). Siste uke før jul og siste uke før sommerferien kan bli brukt til avslutninger, enten i form av avslutningskonserter eller annen form for markering av semesterslutt. Bevegelige helligdager gjør at antall undervisningsleksjoner kan variere etter hvilken ukedag man har time på.