Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i DANS

Til høsten fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for de eldste og mest dedikerte kulturskoleelevene. Denne gangen er tilbudet for elever på både dans, teater, visuell kunst og musikk.   

Fordypningstilbudet er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen for dans er elever fra 7.trinn, men yngre elever må veldig gjerne søke, da motivasjon veier sterkt i fordypningstilbudet. 

Som elev på fordypning i dans får du: 

  • Utvidet undervisningstilbud i din kommune 
  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00 
  • På samlingene får du får møte nye dansepedagoger og trene på mange ulike dansestiler, som ballett, samtidsdans, hiphop, m.m. Du får også lære om viktige temaer som blant annet skadeforebygging og dansehistorie.  
  • Og ikke minst får du møte, se og bli kjent med andre som er glad i å danse. 

Samlingene blir lagt til Orkdal videregående skole. Fordypningstilbudet er gratis.  

Alle som går på 7. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og til å arbeide på egenhånd.  

Lørdagssamlingene er obligatoriske.  

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. Bruk søknadskjema som ligger her på hjemmesiden. Søknaden sendes til rektor i din kulturskole. Søknadsfristen er 1. mai. 

Alle søkere på dans blir invitert til et treff, - en dansedag, for å ta en prat med oss, og for å danse litt sammen med de andre søkerne. Dette er for at vi skal bli bedre kjent, og få vite litt mer om dere før opptaket gjøres.   

Vi håper at du synes dette høres interessant ut, og at du sender inn en søknad. Kanskje er du en av dem som får mulighet til å være med, utvikle deg, gå i dybden på dansefaget og få treffe andre med samme interesse.  

Ta kontakt med lærer eller rektor i din kulturskole om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet. 

Hilsen kulturskolene i  

Hitra, Frøya, Heim og Orkland kommune. 

 

Søknadsskjema for nedlasting