Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i VISUELL KUNST

Til høsten fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for de eldste og mest dedikerte kulturskoleelevene. Denne gangen er tilbudet for elever på både dans, teater, visuell kunst og musikk.   

Tilbudene er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn og oppover. Det er også mulig for yngre elever å søke, da motivasjon veier sterkt i fordypningstilbudet.  

Som elev på fordypning får du:  

  • Utvidet undervisningstilbud i din kommune 
  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00 
  • På samlingene får du prøvd ulike teknikker, som f.eks. tegning, grafikk, maling og skulptur. Vi ser på hvordan de ulike teknikkene har blitt brukt opp igjennom historien, og vi lærer litt om å stille ut egne arbeider. 
  • Og ikke minst får du truffet andre som interesserer seg for det samme som deg.  

Samlingene blir lagt til Orkdal videregående skole. Fordypningstilbudet er gratis.  

Alle som går på 8. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og til å arbeide på egenhånd.   

Lørdagssamlingene er obligatoriske.  

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. Bruk søknadsskjema her på hjemmesiden.  

I tillegg må alle søkere på visuell kunst sende inn 4 bilder sammen med søknaden:  

  • Oppgave 1: et bilde med landskapsmotiv 
  • Oppgave 2: tegn/mal et øye 
  • I tillegg: To selvvalgte kunstverk som er laget i perioden du har vært elev i kulturskolen. 

Ta bilde av disse fire kunstverkene. Ikke send originalkunst. Snakk gjerne med læreren din, slik at du kan få hjelp til dette. Bildene sendes sammen med søknaden til rektor i din kulturskole. Søknadsfristen er 1. mai. 

Vi håper at du synes dette høres interessant ut, og sender inn en søknad. Kanskje er du en av dem som får mulighet til å være med, utvikle deg, gå i dybden på kunstfaget og få treffe andre med samme interesse. Ta kontakt med lærer eller rektor i din kulturskole om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet. 

Hilsen kulturskolene i  

Hitra, Frøya, Heim og Orkland kommune. 

 

Søknadsskjema for nedlasting