Skip to main content Skip to footer

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i MUSIKK

Dette skoleåret fortsetter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland tilbudet i fordypning for elever som går på musikkfag. I tillegg startet vi også opp fordypningstilbud på visuell kunst.

Tilbudene er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn og oppover. Det er mulig å søke også for yngre elever.

Som elev på fordypning får du:

  • Utvidet ukentlig undervisningstid i din kommune.

  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00.

  • Samlingene på musikk inneholder bla. formidling, hørelære, samspill og i tillegg kan du velge mellom flere fordypningsemner.

  • Og ikke minst får du møte, og bli kjent med andre som er interessert i det samme.

Samlingene blir lagt til Orkanger ungdomsskole. Fordypningstilbudet er gratis.

Alle som går på 8. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og til å arbeide på egenhånd.
Lørdagssamlingene er obligatoriske.

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. Bruk søknadskjema som ligger her på hjemmesiden. I tillegg må alle søkere på musikk legge ved to opptak hvor du spiller eller synger to valgte stykker på hovedinstrumentet ditt. Det ene må være video. Snakk gjerne med læreren din, slik at du får hjelp med dette. Søknaden sendes sammen med opptakene til post@orkland-kulturskole.no. Søknadsfristen er 1. mai.

Alle søkere blir invitert til et besøk til Orkanger, for å ta en prat med oss, og for å synge eller spille litt på instrumentet ditt.

Vi håper at du synes dette høres interessant ut, og sender inn en søknad. Dette er en super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på musikkfaget og få truffet andre med samme interesse.

Ta kontakt med lærer eller rektor i kulturskolen om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet.

 

Søknadsskjema for nedlasting