Skip to the content

Musikk

Slagverk

Slagverk tilbys fra og med det året eleven starter  3. trinn. Eleven får tilbud om undervisningsleksjoner som varer 20 minutter ukentlig, og undervisninga foregår i utgangspunktet enkeltvis.  
 
Undervisningstilbudet inkluderer i hovedsak trommesett og andre perkusjonsinstrumenter. Eleven vil lære om slagverkerens rolle i musikken i forskjellige sjangre som rock, pop, jazz og klassisk. I slagverksundervisningen har man fokus på samspill samt å lære grunnleggende ferdigheter innen teknikk og koordinasjon.  
Ved undervisningssted Meldal tilbys også undervisning i melodisk slagverk. 
 
Som slagverker kan du delta i ulike samspillstilbud. Slagverkelever som ønsker det, kan for eksempel være med i band og korps eller i andre grupper på tvers av instrument og fagfelt i kulturskolen. Du får også muligheten til å delta på kulturskolens mange prosjekter. Dette kan være i form av blant annet huskonserter, forestillinger i kulturhus, skolekonserter og andre opptredener.  
 
For å spille slagverk trenger man å kjøpe egne trommestikker og en øvingstromme. Det er ikke noe krav om at man må ha trommesett, men det er en fordel å ha eget trommesett eller jevnlig tilgang til trommesett. De som spiller i korps får tilbud om å leie instrument/stikker/køller der, og ved noen undervisningssteder er det behov for å kjøpe lærebøker. 
 

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld