Skip to main content Skip to footer

Gitar

Undervisning på gitar tilbys fortrinnsvis fra det året eleven begynner på 3. trinn. Elever fra 1. og 2. trinn kan tilbys undervisning på gitar eller ukulele dersom det er ledige plasser og foresatte mener de er modne for det. Det tilbys undervisning på mange forskjellige sjangre; rock, blues, klassisk, pop, country og metal. 
 
Undervisningen foregår i utgangspunktet enkeltvis med varighet på 20 min/uke pr elev. 2-3 elever kan også dele på en lengre økt der dette er formålstjenlig. Etter en tid kan man få tilbud om å være med i band, enten på fast basis eller i forbindelse med en av kulturskolens konserter eller prosjekter. 
 
Kulturskolen har noen gitarer i 3/4-størrelse til utleie for de yngste gitaristene, men utover det må eleven stille med eget instrument. Gitar kan i noen tilfeller lånes på time, men eleven må i alle tilfeller ha tilgang til et instrument å øve på hjemme. Det anbefales å rådføre seg med lærer før kjøp av gitar.  
 
Til inspirasjon:  
Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld