Skip to main content Skip to footer

Sang

Sangundervisning tilbys elever fra 1. trinn og oppover, enten i gruppe eller individuelt. Det er ønskelig at søkere i alderen 6-9 år (tom. 4. trinn) starter sangundervisning i vokalgruppe, men sangtilbudet for denne aldersgruppen kan variere på de ulike undervisningsstedene i kommunen (se de ulike undervisningsstedenes tilbud). 
 
Undervisningen gis ukentlig.  En individuell time varer i 20 minutter, mens gruppetimer vil vare lengre.  
 
Det arrangeres flere små og store konserter og prosjekter i løpet av et semester. De elevene som ønsker det, vil få mulighet til å delta på en eller flere av disse. Det kan være alt fra kirkekonsert før jul, samspillsprosjekter eller sommerkonserter. 

Eleven vil få tilpasset undervisning ut ifra sine ønsker, behov, alder og nivå. Vi jobber med å utvikle stemmen både teknisk og musikalsk. Elevene vil bli presentert for ulike sjangre gjennom undervisningen, samtidig som det også vil bli lagt vekt på elevens egne ønsker. 
 
Til inspirasjon: 
Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld