Skip to main content Skip to footer

Trombone

Undervisning på trombone tilbys i hovedsak fra det året elevene starter i 3.klasse, og foregår enkeltvis eller i små grupper. 
Ei enkelt undervisningsøkt har en varighet på 20 minutter, men flere elever i gruppe får utvidet tid. 
Elever som starter på messinginstrumenter i kulturskolen starter som oftest i skolekorpset samtidig, men det er ikke obligatorisk. Instrument kan leies av skolekorpset etter avtale.

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld