Skip to main content Skip to footer

Klarinett

Klarinett tilbys fra og med det året eleven starter i 3. klasse. Undervisningen gis ukentlig, hovedsakelig enkeltvis med 20 minutter eller i grupper på 2-4 elever som vil ha 40-60 minutter, avhengig av nivå. Skolekorpsene i kommunen gir en ekstra verdi i form av samspill og et godt sosialt miljø for de klarinettister som velger å begynne der. 

Klarinettelever som ønsker det, kan delta i samspillskonstellasjoner på tvers av instrumentgrupper når kulturskolen har større prosjekter. Elever må ha eget instrument til undervisning og hjemmeøving. Skolekorpsene har klarinetter til utlån for sine medlemmer og kulturskolen har noen få klarinetter til utleie. Om du ønsker å kjøpe et instrument så anbefaler vi at du tar kontakt med lærer for tips og råd. 

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:Påmeld