Skip to the content

Ledige plasser i Lensvik

Lensvik samfunnshus og Lensvik rådhus

Baryton

Undervisning på baryton tilbys i hovedsak fra det året elevene starter i 3.klasse, og foregår enkeltvis eller i små grupper. 

Ei enkelt undervisningsøkt har en varighet på 20 minutter, men flere elever i gruppe får utvidet tid. Størrelsen på instrumentet kan i noen tilfeller være et hinder, og eleven anbefales da å starte på althorn, og gå over til baryton ved et senere tidspunkt.

Elever som starter på messinginstrumenter i kulturskolen starter som oftest i skolekorpset samtidig, men det er ikke obligatorisk. Instrument kan leies av skolekorpset etter avtale.


Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld