Skip to the content

Ledige plasser i Lensvik

Lensvik samfunnshus og Lensvik rådhus

Tuba

Undervisning på tuba tilbys i hovedsak fra det året elevene starter i 3.klasse, og foregår enkeltvis eller i små grupper. 

Ei enkelt undervisningsøkt har en varighet på 20 minutter, men flere elever i gruppe får utvidet tid. Størrelsen på instrumentet kan i noen tilfeller være et hinder, og eleven anbefales da å starte på althorn eller baryton, og gå over til tuba ved et senere tidspunkt.

Elever som starter på messinginstrumenter i kulturskolen starter som oftest i skolekorpset samtidig, men det er ikke obligatorisk. Ta kontakt med ditt lokale skolekorps for eventuell leie av instrument.

Her kan du se og høre noen som er veldig flinke på tuba

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld