Skip to the content

Ledige plasser i Lensvik

Lensvik samfunnshus og Lensvik rådhus

Slagverk

Slagverk tilbys fra og med det året eleven starter  3. trinn. Eleven får tilbud om undervisningsleksjoner som varer 20 minutter ukentlig, og undervisninga foregår i utgangspunktet enkeltvis.  
 
Undervisningstilbudet inkluderer i hovedsak trommesett og andre perkusjonsinstrumenter. Eleven vil lære om slagverkerens rolle i musikken i forskjellige sjangre som rock, pop, jazz og klassisk. I slagverksundervisningen har man fokus på samspill samt å lære grunnleggende ferdigheter innen teknikk og koordinasjon.  
Ved undervisningssted Meldal tilbys også undervisning i melodisk slagverk. 
 
Som slagverker kan du delta i ulike samspillstilbud. Slagverkelever som ønsker det, kan for eksempel være med i band og korps eller i andre grupper på tvers av instrument og fagfelt i kulturskolen. Du får også muligheten til å delta på kulturskolens mange prosjekter. Dette kan være i form av blant annet huskonserter, forestillinger i kulturhus, skolekonserter og andre opptredener.  
 
For å spille slagverk trenger man å kjøpe egne trommestikker og en øvingstromme. Det er ikke noe krav om at man må ha trommesett, men det er en fordel å ha eget trommesett eller jevnlig tilgang til trommesett. De som spiller i korps får tilbud om å leie instrument/stikker/køller der, og ved noen undervisningssteder er det behov for å kjøpe lærebøker. 
 

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld