Skip to the content

Ledige plasser i Lensvik

Lensvik samfunnshus og Lensvik rådhus

Kornett/trompet

Undervisning på kornett/trompet tilbys i hovedsak fra det året elevene starter i 3.klasse, og foregår enkeltvis eller i små grupper. Ei enkelt undervisningsøkt har en varighet på 20 minutter, men flere elever i gruppe får utvidet tid. Elever som starter på messinginstrumenter i kulturskolen starter som oftest i skolekorpset samtidig, men det er ikke obligatorisk. Instrument kan leies av skolekorpset etter avtale, og i noen tilfeller også av kulturskolen.

Spiller du trompet eller kornett kan du også spille sammen med andre i band eller andre grupper. 

Her er en av de aller dyktigste på trompet/kornett:

Velg ønsket disiplin / undervisningssted og trykk påmeld:
Påmeld