Skip to the content

Til deg som ønsker å fordype deg litt ekstra i musikk!

Fra høsten 2020 starter Orkland kulturskole et fordypningstilbud for elever som går på musikkfag. Dette er et ettårig pilotprosjekt med mål om at tilbudet kan videreføres til hele Orkdal/Øy-regionen, og at det på sikt skal omfatte alle fag i kulturskolen. 

Tilbudet er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget/instrumentet, og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 7.trinn og oppover.

Kort om fordypningstilbudet. Som elev på fordypning får du:

  • Utvidet ukentlig undervisningstid med lærer.
  • Fire lørdagssamlinger i løpet av året, to på høsten og to på våren (se datoer lenger ned).
  • Innhold lørdagssamlingene: 6 timers undervisning i bla. formidling, hørelære, ensemble og     fordypning i eget valgt emne. I tillegg er det sosialt, og du får møte andre med samme interesse.

Datoer for lørdags-samlingene:

  • 17. oktober 2020
  • 21. november 2020
  • 13. februar 2021
  • 10. april 2021

Samlingene blir lagt til Orkdal vgs. eller Orkanger ungdomsskole.

Alle som går på 7. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og egenøving. 

Det må sendes inn et eget søknadsskjema - laster du ned her. Der skal alle svare på noen spørsmål og skrive en kort presentasjon om seg selv. I tillegg må alle legge ved et video- eller lydopptak til søknadsskjemaet hvor du synger eller spiller et valgt stykke på instrumentet ditt.

Vi håper at alle som synes dette høres interessant ut sender inn en søknad. Dette er en super mulighet til å utvikle seg og musisere med andre.

Søknadsfristen er fredag 11. september 2020.

Utfylt søknadsskjema og lydopptak sendes samlet til post@orkland-kulturskole.no.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt fordypningstilbudet.