Skip to the content

Fratrekk i forbindelse med koronastengingen

Grunnlag for prisjustering på vårsemesteret 2020 i forbindelse med innstillt ordinær undervisning erstattet med fjernundervisning. Klikk for å se ordinære priser.

 

SATS

GJENOPPSTART 11. MAI

(innstilt ordinær undervisning 7 av 21 uker)

GJENOPPSTART 25. MAI

(innstilt ordinær undervisning 9 av 21 uker)

INGEN GJENOPPSTART FØR SOMMEREN

(innstilt undervisning 12 av 21 uker)

100% (fullpris)

476 kr fratrekk 612 kr fratrekk 817 kr fratrekk
70% (30% søsken-/flerfagsrabatt) 333 kr fratrekk 428 kr fratrekk 572 kr fratrekk
50% (50% søsken-/flerfagsrabatt eller minstepris) 238 kr fratrekk 306 kr fratrekk 408 kr fratrekk

 

Gjenoppstart disipliner

Individuell instrumental- og sangundervisning, Visuell kunst, Musikkverksted/band

Dans, teater, Vokalgruppe mellomtrinn, Sceneproduksjon

Musikkmix, Allmusikk, Vokalgruppe barnetrinn, Lydstudio